ENØK-info om vinduer og dører

Selv om vinduene i en vanlig bolig utgjør kun 5-10% av de samlede ytterflater, utgjør varmetapet fra vinduene over 40% av boligens varmetap. En bolig med små vinduer vil derfor ha mindre varmetap enn en tilsvarende bolig med store vinduer.

Større vinduer plassert mot sør vil kunne utnytte solvarmen. Det er derfor viktig å planlegge plassering av store og små vinduer i boligen slik at varmetapet blir minst mulig. Vinduer som monteres bør være godkjent av Norsk Dør- og Vinduskontroll, og det er viktig at de blir korrekt montert uten luftlekkasjer rundt vinduet. Vinduets kvalitet avhenger også av tilstrekkelig drenering og lufting i bunnkarm. Stilles det krav til lydisolasjon til vinduer der du bor, se Byggforskserien, Byggdetaljer 533.109, Lydisolasjonsegenskaper til vinduer, høsten 1997.

Vinduets isolasjonsevne
Vinduer er oppbygget av glass, ramme og karm. I tillegg kan det være belegg på glasset, gassfylling mellom glassene og evt. plastfilm mellom glassene. Hvor godt vinduene isolerer, er avhengig av vindusarealet, antall glass, evt. belegg, gassfylling og forsegling mellom glassene, karm og ramme, tetting i og rundt vinduet og vinduenes tilstand. I følge veiledning til teknisk forskrift til PBL skal vindusarealet ikke overstige 20% av gulvarealet, og U-verdi for vinduer i nye bygninger skal være mindre enn 1,6 W/m2 °C. I praksis betyr det vinduer med dobbelt energiglass i trekarm.

Varmetap fra vinduer
Varmetap fra vinduer er betydelig og reduseres ved å ha flere lag glass med varmereflekterende belegg og gassfylling mellom glassene i vinduet. Det finnes også spesielle transparente materialer som slipper sollyset igjennom og har god varmeisolasjon.

Fremtidens vinduer vil trolig isolere like godt som 10-15 cm mineralull samtidig som de slipper sollys igjennom.

Varmetilskudd fra sørvendte vinduer
Sørvendte vinduer utnytter solvarmen. Dette tilskuddet kommer imidlertid på en tid av dagen og året da det er minst behov for det. En stor del av tilskuddsvarmen fra solen er derfor overskuddsvarme som må luftes ut for å hindre at det blir for varmt om sommeren og våren.

Dører
Ytterdør av god kvalitet er viktig for å hindre at døren slår seg. Utadslående ytterdør gir best vindtetting. Ytterdøren skal ha U-verdi lavere enn 1,6 W/m2 °C. For boliger med vindfang eller entre som er atskilt fra boligen, kan U-verdien være opp til 2,0 W/m2 °C. Tetting mellom dørblad og karm utføres på samme måte som for vinduer. Varedør som ofte finnes på eldre balkongdører og innvendige dører mot uoppvarmet loft eller kjeller, skal også tettes på samme måte. Varedøren er ofte spinkelt oppbygget, og det kan derfor være nødvendig å montere flere lukkebeslag for å oppnå tilstrekkelig klemvirkning. Innvendige dører bør ikke ha tetningslister siden dette hindrer luftsirkulasjon i boligen.

Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999

Kontakt oss

Vi holder til på Håndverksenteret ved Smidsrødveien på Nøtterøy.
Ring oss gjerne, eller bruk skjemaet under.

AS Glassrønning
Håndverksenteret
Smidsrødveien 45
3120 Nøtterøy

Tlf: 33 35 22 50
E-post: post@glassronning.no

Åpningstider:
man-fre: kl.08.00 - 16.00
tor: kl. 08.00 - 17.00
Lørdager stengt.